۱۴۰۳ يکشنبه ۳ تير -
19:0:30
مصالح ساختمانی

مصالح ساختمانی خانه مصالح

Enter Title

 

گروت سیمانی غیر انقباضی (Non-Shrink Cement Grout) : 

مصالحی است که جهت پرنمودن فضای خالی بین ورق کف ستون و پی مورد استفاده قرار گرفته و وظیفه انتقال نیروهای فشاری از ورق کف ستون به پی را دارا می باشد . 

گروت سیمانی غیرانقباضی می باید مطابق با استاندارد 1107  ASTM Cتولید شود . عملیات گروت ریزی می باید مطابق با توصیه های آیین نامه R 1.351 ACI انجام گیرد . مصالح اصلی تشکیل دهنده پودرگروت سیمانی عبارتند از : سنگدانه سیلیسی ، سیمان ، پودر منبسط کننده ، فوق روان کننده پودری حداقل ضخامت گروت طبق آیین نامه R 1.351 ACI می باید 5/0 سانتیمتر باشد . 

خصوصیات یک گروت سیمانی استاندارد عبارتست از: 

: 1  قابلیت جای دهی در قالب : گروت می باید به اندازه ای روان باشد که به راحتی در زیر ورق کف ستون حرکت کرده و فضاهای خالی را پر نماید.

. 2 مقاومت فشاری : مطابق با استاندارد 1107ASTM C حداقل مقاومت فشاری 28 روزه گروت سیمانی می باید350 mpa باشد .

 . 3 عدم کاهش حجم : هنگامی که گروت ، تنها شامل سنگدانه ، سیمان و آب باشد ، پس از اتمام گروت ریزی به دلیل لقمهیده جمع شدگی (Shrinkage) ، نشستی در گروت به وجود آمده و سبب می شود تماس بین گروت و سطح زیرین ورق کف ستون قطع شود . این موضوع سبب می شود نیروهای فشاری نتوانند به خوبی به گروت منتقل شده و از آنجا به پی انتقال یابند . جهت برطرف کردن این مشکل ، گروت حتما می باید دارای پودر منبسط کننده باشد تا بتواند با ایجاد واکنش شیمیایی ، سبب مقداری افزایش حجم در گروت شده و کاهش حجم بوجود آمده ناشی از لقمهیده جمع شدگی ، جبران شود .

*نکته مهم : استفاده از مالت ماسه سیمان به جای گروت کامال ممنوع می باشد زیرا این حالت دچار کاهش حجم و افت سطحی شده و در نتیجه عملیات انتقال نیرو دچار مشکل می شود 

» ساخت و اجرای گروت «

 روش غلط ساخت و اجرای گروت :

 در این روش ، گروت را داخل فرغون با آب مخلوط می کنند تا خمیر سفتی بدست آید . سپس این خمیر را در محل نصب ورق کف ستون پهن کرده و ورق کف ستون را روی آن قرار می دهند و با زدن چند ضربه توسط چکش الستیکی روی ورق کف ستون آنرا به تراز مورد نظر رسانده و عملیات را به پایان می رسانند . اشکال عمده این روش این است که عمل اختلاط توسط دست انجام میگیرد . به دلیل اینکه اختلاط  با دست دارای انرژی کافی برای شکاندن کلوخه ها و پخش شدن کامل ذرات سیمان و انجام هیدراسیون کامل را ندارد ، کیفیت گروت به شدت پایین می آید .از طرفی میزان آب کافی برای واکنش های هیدراسیون وجود ندارد .

روش صحیح ساخت و اجرای گروت :

. 1 خراش دادن(چیپینگ( : سطحی از بتن که در تماس با گروت قرار می گیرد(زیر ورق کف ستون) را حداقل به عمق mm6چیپینگ کرده (خراش دادن سطح بتن) تا شیره بتن در لایه سطحی برداشته شود و یک سطح زبر و خشن بدست آید.

. 2تنظیم ارتفاع ورق کف ستون توسط مهره یا لقم (Pad)  : چنانچه ابعاد ورق کف ستون زیاد نباشد می توان چهار عدد مهره را بر روی چهار عدد انکربولت واقع در گوشه های ورق کف ستون قرار داد و آنها را در تراز مورد نظر ثابت نمود ( تراز زیر ورق کف ستون ). این عمل می باید برای تمامی ورق کف ستونها انجام گیرد تا کل مهره ها در یک تراز قرار گرفته و سپس شروع به نصب ورق کف ستونها نمود تا با قرار گرفتن بر روی انکر بولت ها همه در یک تراز قرار گیرند . چنانچه ابعاد ورق کف ستون زیاد باشد و همچنین در سازه های فلزی پیچ و مهره ای ، بهتر است از لقمه گذاری( Padding ) استفاده شود . لقمه یک ورق فلزی به ضخامت 8 تا 10 میلیمتر بوده و ابعاد آن بستگی به ابعاد و وزن ورق کف ستون دارد اما برای کارهای معمولی تقریبا10×6 cm می باشد . تعداد لقمه نیز بستگی به ابعاد و وزن ورق کف ستون دارد . به طور مثال برای یک ورق کف ستون 70×70 cm ،3 عدد لقمه لازم می باشد . جهت لقمه گذاری ، مقداری از پودر گروت سیمانی استاندارد را در ظرفی ریخته و به آن کمی آب اضافه می کنیم . سپس توسط دست آنقدر به هم میزنیم تا خمیر سفتی بدست آید . عمل اختلاط می باید در مدت چند دقیقه به خوبی انجام گیرد . بعد از آن خمیر گروت را در محل نصب لقمه به مقدار الزم گذاشته و لقمه را روی آن قرار میدهیم و با زدن چند ضربه آنرا به تراز مورد نظر ( تراز زیر ورق کف ستون)می رسانیم . این عمل را برای کلیه لقمه های ورق کف ستونها انجام داده و پس از پایان کار ، گونی نخی روی لقمه ها انداخته و بسته به وزن ورق کف ستونی که روی آن نصب می شود از 2 روز تا 5 روز عمل آوری میکنیم . پس از آن ورق کف ستونها را روی لقمه ها نصب میکنیم  .

3.قالب بندیعملیات قالب بندی می باید حداقل به فاصله 5cm  دور تا دور ورق کف ستون و به ارتفاع cm 10 انجام گیرد .

4.ساخت گروت : جهت ساخت گروت ، ابتدا برآورد می کنیم برای پر کردن زیر یک ورق کف ستون چه مقدار پودرگروت لازم است و بر اساس آن میزان آب لازم را طبق توصیه کارخانه تولید کننده بدست می آوریم . سپس نیمی از آب اختلاط را درون میکسر ( خلاطه )ریخته و پودر گروت را به آن اضافه میکنیم و میکسر راروشن میکنیم . سپس نیم دیگر آب باقیمانده را به تدریج اضافه میکنیم تا گروت به روانی مورد نظر برسد . روانی گروت می باید به گونه ای باشد که آب بیندازد بلکه در اصطلاح  باید حالت عسلی داشته باشد . یعنی با حفظ چسبندگی روان نیز باشد . حداقل زمان اختالط گروت در میکسر می باید  2 دقیقه باشد .

5.گروت ریزی: گروت ریزی می باید از یک وجه ورق کف ستون انجام گیرد . گروت آماده شده را از یک طرف ورق کف ستون آنقدر میریزیم تا از طرف دیگر بیرون بیاید و تا تراز لبه بالایی ورق کف ستون برسد . به هیچ عنوان نباید گروت ریزی از چند وجه مختلف انجام گیرد زیرا سبب تجمع حباب هوا در وسط ورق کف ستون می شود . جهت از بین بردن حباب هواهایی که ممکن است درسطح زیرین ورق کف ستون شکل بگیرد ، می باید توسط یک وسیله مناسب گروت را مقداری حرکت داد .جهت این امر می توان انتهای یک تکه میلگرد Ф10را به صورت خم 135درجه درآورد و بعد آنرا از وجوه مختلف به زیر ورق کف ستون راند و با عقب و جلو بردن میلگرد گروت را به حرکت در آورد تا حباب هوای محبوس از بین رود

6.عمل آوردن گروت :عمل آوردن گروت توسط گونی نخی مرطوب می باید تا 7 روز ادامه داشته باشد 

7.آزمایشمقاومت فشاری گروت : جهت تعیین مقاومت گروت ، از نمونه های مکعبی  cm5×5×5 استفاده شده و آزمون مقاومت فشاری آن می باید طبق استاندارد 109  ASTMC انجام گیرد .