۱۴۰۳ يکشنبه ۳ تير -
18:57:39
مصالح ساختمانی

مصالح ساختمانی خانه مصالح

جدول ستونی

جدول ستونی بتنی

این جداول برای موارد ذیل قابل استفاده است:

- ایجاد دیواره های کوتاه

- تثبیت کننده خاکریزهای کوتاه

- ایجاد دیواره های محافظ جهت درختان

- ایجاد باغچه و پرچین

- ساخت پلکان ..........

این جداول با سطح متخلخل خود در مقابل تاثیرات جوی و کثیف شدن ، بسیار مفاوم هستند و فرم خاص آن به سازنده امکان ایجاد انواع شکل ها و منحنی ها را میدهد. استحکام بسیار خوب این قطعات امکان نصب آسان و سریع را به سازنده میدهد. این جداول را می توان بدون استفاده از ملات سیمان نصب نمود که در این صورت یک سوم طول جدول در داخل خاک قرار میگیرد. برای ایجاد ارتفاع بالاتر توصیه می گردد از ملات سیمان استفاده شود و در این صورت طول قرار گرفته در خاک به یک چهارم میرسد.