۱۳۹۷ چهارشنبه ۲۸ آذر -
0:36:40
مصالح ساختمانی

مصالح ساختمانی خانه مصالح

لیست قیمت محصولات لیکا

لیست قیمت درب کارخانه 

ضخامت اسمی دیوار

نوع محصول

ابعاد

بهای واحد ( ریال )

تعداد بلوک در پالت

ظرفیت تریلی بر اساس 20 پالت

بلوک های ویژه لیکا

25

دیواری تو خالی ( 8 جداره با 21 سوراخ )

49×25×20

45.500

60

1200

20

دیواری تو خالی ( 4 جداره )

49×19×20

35.060

84

1680

17.5

دیواری توخالی ته پر( 3 جداره )

49×17/5×20

32.000

98

1960

دیواری تو خالی ته پر( نیمه 3 جداره )

24×17/5×20

16.105

168 

3920

15

دیواری توخالی ته پر( 3 جداره )

49×14/5×20

26.100

112

2240

دیواری تو خالی( 4 جداره )

49×14/5×20

29.110

112

2240

12

دیواری تو خالی ( 3 جداره )

49×12×20

25.445

120

2400

10

تیغه ای تو خالی ته ( 3 جداره )

40×10×20

17.020

210

4200

 

بلوک های همیشه آشنای لیکا

20

دیواری توخالی ته پر( 2 جداره )

49×19×20

27.430

84

1680

دیواری تو خالی ته پر( نیمه 2 جداره )

24×19×20

13.960

168  

3360

دیواری توخالی ته پر( 2 جداره )

40×19×20

23.750

174

3480

دیواری تو پر

49×19×20

43.750

61

1220

15

دیواری توخالی ته پر( 2 جداره )

49×14/5×20

22.495

112

2240

دیواری تو خالی ته پر( نیمه 2 جداره )

24×14/5×20

11.300

238

4480

10

تیغه ای تو خالی ته پر( 2 جداره )

40×10×20

14.185

210

4200

تیغه ای تو پر( نیمه )

20×10×20

8.055

420

8400

تیغه ای تو خالی ته پر( نیمه 2 جداره )

20×10×20

6.515

420

8400

تیغه ای تو خالی ته پر ( 2 جداره )

50×10×20

17.810

144

2880

تیغه ای تو پر فارسی بر

40×10×20

15.970

210

4200

ابعاد آجر

20×10×5

2.675

988

21000

8

تیغه ای تو پر

49×8×20

15.272

174

3480

ملات آماده 20 کیلوگرمی  47.250 ریال درب کارخانه

ملات اندودکاری آماده لیکا 20 کیلوگرمی 50.500  ریال درب کارخانه

 

1-      بهای واحد فوق ، قیمت درب کارخانه می باشد .

2-      ظرفیت هر تریلی بسته به نوع تریلی 18 و 20 پالت می باشد .

3-      ارسال محموله خریداری شده به صورت پالت و بسته بندی می باشد .  

4-      میزان مصرف ملات : میزان ملات مورد نیاز برای هر متر مربع بلوک چینی با ضخامت لایه ملات 5/1 تا 2 سانتیمتر با پر کردن درزهای قائم برای دیوار 20 سانتی با بلوک لیکا 2/1 کیسه و دیوار 15 سانتی با بلوک لیکا 1 کیسه و دیوار 10 سانتی با بلوک لیکا 8/0 کیسه لحاظ گردیده است .

 


 

لیست قیمت تحویل پروژه مشهد 

لیکای مشهد تحویل پروژه

20

دیواری توخالی ته پر( 2 جداره )

49×19×20

41.000

84

1512

15

دیواری توخالی ته پر( 2 جداره )

49×14/5×20

33.800

112

2016

10

تیغه ای تو خالی ته پر( 2 جداره )

40×10×20

----

210

2610

تیغه ای تو خالی ته پر ( 2 جداره )

50×10×20

24.500

144

2016