۱۳۹۷ پنج شنبه ۲ اسفند -
15:8:5
مصالح ساختمانی

مصالح ساختمانی خانه مصالح

لیست قیمت محصولات لیکا

لیست قیمت درب کارخانه 

ضخامت اسمی دیوار

نوع محصول

ابعاد

بهای واحد ( ریال )

تعداد بلوک در پالت

ظرفیت تریلی بر اساس 20 پالت

بلوک های ویژه لیکا

25

دیواری تو خالی ( 8 جداره با 21 سوراخ )

49×25×20

50.467

60

1200

20

دیواری تو خالی ( 4 جداره )

49×19×20

39.487

84

1680

17.5

دیواری توخالی ته پر( 3 جداره )

49×17/5×20

36.588

98

1960

دیواری تو خالی ته پر( نیمه 3 جداره )

24×17/5×20

18.408

168 

3920

15

دیواری توخالی ته پر( 3 جداره )

49×14/5×20

29.835

112

2240

دیواری تو خالی( 4 جداره )

49×14/5×20

33.116

112

2240

12

دیواری تو خالی ( 3 جداره )

49×12×20

28.625

120

2400

10

تیغه ای تو خالی ته ( 3 جداره )

40×10×20

19.060

210

4200

 

بلوک های همیشه آشنای لیکا

20

دیواری توخالی ته پر( 2 جداره )

49×19×20

31.170

84

1680

دیواری تو خالی ته پر( نیمه 2 جداره )

24×19×20

15.852

168  

3360

دیواری توخالی ته پر( 2 جداره )

40×19×20

---

174

3480

دیواری تو پر

49×19×20

---

61

1220

15

دیواری توخالی ته پر( 2 جداره )

49×14/5×20

25.419

112

2240

دیواری تو خالی ته پر( نیمه 2 جداره )

24×14/5×20

12.666

238

4480

10

تیغه ای تو خالی ته پر( 2 جداره )

40×10×20

15.970

210

4200

تیغه ای تو پر( نیمه )

20×10×20

9.034

420

8400

تیغه ای تو خالی ته پر( نیمه 2 جداره )

20×10×20

7.356

420

8400

تیغه ای تو خالی ته پر ( 2 جداره )

50×10×20

20.049

144

2880

تیغه ای تو پر فارسی بر

40×10×20

17.916

210

4200

ابعاد آجر

20×10×5

3.018

988

21000

8

تیغه ای تو پر

49×8×20

20.564

174

3480

ملات آماده 20 کیلوگرمی  53.682 ریال درب کارخانه

ملات اندودکاری آماده لیکا 20 کیلوگرمی 57.225 ریال درب کارخانه

 

1-      بهای واحد فوق ، قیمت درب کارخانه می باشد .

2-      ظرفیت هر تریلی بسته به نوع تریلی 18 و 20 پالت می باشد .

3-      ارسال محموله خریداری شده به صورت پالت و بسته بندی می باشد .  

4-      میزان مصرف ملات : میزان ملات مورد نیاز برای هر متر مربع بلوک چینی با ضخامت لایه ملات 5/1 تا 2 سانتیمتر با پر کردن درزهای قائم برای دیوار 20 سانتی با بلوک لیکا 2/1 کیسه و دیوار 15 سانتی با بلوک لیکا 1 کیسه و دیوار 10 سانتی با بلوک لیکا 8/0 کیسه لحاظ گردیده است .

 


 

لیست قیمت تحویل پروژه مشهد 

لیکای مشهد تحویل پروژه

20

دیواری توخالی ته پر( 2 جداره )

49×19×20

41.000

84

1512

15

دیواری توخالی ته پر( 2 جداره )

49×14/5×20

33.800

112

2016

10

تیغه ای تو خالی ته پر( 2 جداره )

40×10×20

----

210

2610

تیغه ای تو خالی ته پر ( 2 جداره )

50×10×20

24.500

144

2016