۱۴۰۰ پنج شنبه ۲۳ ارديبهشت -
0:56:59
مصالح ساختمانی

مصالح ساختمانی خانه مصالح

لیست قیمت محصولات لیکا
لیست قیمت 1399 درب کارخانه
 
 

 

 

لیست قیمت تحویل کارخانه مشهد (شروع اعتبار: 19/99/9)

لیکای مشهد تحویل پروژه

20

دیواری توخالی ته پر( 2 جداره )

49×19×20

95.000

84

1512

15

دیواری توخالی ته پر( 2 جداره )

49×14/5×20

83.000

112

2016

10

تیغه ای تو خالی ته پر( 2 جداره )

40×10×20

68.000

210

2610

تیغه ای تو خالی ته پر ( 2 جداره )

50×10×20

72.000

112

2016