۱۳۹۹ سه شنبه ۱۱ آذر -
2:31:44
مصالح ساختمانی

مصالح ساختمانی خانه مصالح

لیست قیمت محصولات لیکا
لیست قیمت 1399
درب کارخانه
 

 

 

لیست قیمت تحویل پروژه مشهد 

لیکای مشهد تحویل پروژه

20

دیواری توخالی ته پر( 2 جداره )

49×19×20

63.000

84

1512

15

دیواری توخالی ته پر( 2 جداره )

49×14/5×20

53.000

112

2016

10

تیغه ای تو خالی ته پر( 2 جداره )

40×10×20

----

210

2610

تیغه ای تو خالی ته پر ( 2 جداره )

50×10×20

43.000

112

2016