۱۴۰۳ يکشنبه ۳ تير -
17:15:46
مصالح ساختمانی

مصالح ساختمانی خانه مصالح

انتشارات لیکا

 

راهنمای جامع لیکا

راهنمای جامع لیکا 

بتن دانه سبک

بتن دانه سبک 

راهنمای جامع لیکا در کشاورزی و فضای سبز

 راهنمای جامع لیکا در کشاورزی و فضای سبز 

 

سبکدانه سازی 1

سبکدانه سازی 1

آنالیز حساسیت بتن سبکدانه

آنالیز حساسیت بتن سبکدانه 

لیکا بتن

لیکا بتن 

 

گزارش ملات آماده

گزارش ملات آماده 

گاهنامه لیکا

گاهنامه لیکا 

سبکدانه سازی 2

سبکدانه سازی 2 

 

سقف عرشه فولادی کامپوزیت با بتن سبک لیکا

 

سقف عرشه فولادی کامپوزیت با بتن سبک لیکا

سبکدانه سازه ای

سبکدانه سازه ای 

 

مشخصات کاربردی ملات آماده سبک لیکا

 

مشخصات کاربردی ملات آماده سبک لیکا

 

کاربرد لیکا در ژئوتکنیک

کاربرد لیکا در ژئوتکنیک 

راهنمای جامع لیکا

راهنمای جامع لیکا

فناوری های نوین ساختمانی